Kate D. Christoforatos, Chairperson

Maria Barous Hartofilis, Co-Chairperson

Tony Andriotis

Katina Brountzas

Bill Gianaris

Christina Gotsis

Honorable John C. V. Katsanos

Despina Keegan

Christopher G. Kulakis

Anastasis (Taso) Pardalis

John G. Saketos

Mamie Stathatos-Fulgieri

James E. Stephens

Sophia Valiotis